TomYo апп
Япон хэлний анхан шат
Япон Хэл

Япон хэлний анхан шат

Танилцуулга

Энэхүү хөтөлбөрийг хэзээ ч үзэж болно.Япон хэлний хирагана, катакана үсгээ үзээд анхан шатны дүрмийг системтэйгээр ердөө 10 хоногт сурах болно. Үндсэн хичээлийн хажуугаар Япон хэл сурах арга барил, түвшингийн шалгалт, Япон багшийн ярианы хичээл зэрэг өргөн хүрээний сэдвээр суралцана.

Хугацаа

2022.03.09 10:00 - 2022.05.10 15:59

Үнэ

0

Курс хичээлд агуулагдаж байгаа зүйлс

9 видео хичээл

5 удаагийн Live хичээл

1 удаагийн нийтлэл

Tест

Бид юу сурах вэ ?

Тус хөтөлбөрт хамрагдсанаар Япон хэлний үсгээ сурч, анхан шатны үйл үгийн хувиргал дүрмийг сурна. Мөн анхнаасаа Япон хэлийг хэрхэн цэгцтэй сурах арга барилд суралцах болно.

TomYo апп

Үсрэнгүй хөгжих талбар