TomYo апп
Герман хэлний анхан шат
Journey

Герман хэлний анхан шат

Танилцуулга

Герман хэлний А1 түвшинд суралцаж буй хүмүүсийн мэдэх ёстой бүхий л дүрмүүдийг энэхүү хөтөлбөрөөс сурах болно. Нийт 14 хоногийн турш үргэлжлэх энэхүү хөтөлбөрийг Герман хэл шинжлэл мэргэжилтэй, TomYo аппын багш Ч. Энхтогтох удирдан явуулах юм. Уг хөтөлбөр эхэлсэн ч та дундуур нь элсэж, хичээлүүдээ нөхөж үзэх боломжтой.

Хугацаа

2022.03.09 10:00 - 2022.05.10 15:59

Үнэ

0

Курс хичээлд агуулагдаж байгаа зүйлс

5 видео хичээл

Мэдлэг бататгах тестүүд

Анги удирдсан багшийн 2 удаагийн live хичээл

Герман хэлийг бие даан сурахад туслах зөвлөгөөнүүд

Төгсөгч бүрт сертификат

Санал бодлоо хуваалцах коммент хэсэг

Бид юу сурах вэ ?

Төлөөний нэрс, үгийн хувирал

Өгүүлбэрийн төрлүүд

Тийн ялгал

Тэмдэг нэр, нэр үг, баймж үг

Угтвар үгс

Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цаг

TomYo апп

Үсрэнгүй хөгжих талбар